Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 

 

NOVINKA: WEBOVE PUBLIKAČNÍ SYSTÉMY 
aaa

CENTRUM PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU
Původní texty, prezentace a odkazy na cizí zdroje

menu1 menu2 menu3 menu4 menu5

C R I T I C A L   C H A I N
P r o C h a i n
počítačová podpora metody Critical Chain

Originální články v angličtině
najdete na HP ProChain v sekci
ARTICLES

 

Význam SW podpory PM metodou Critical Chain
Critical Chain - kritický řetězec - článek z roku 1999
Můj názor na knihu Goldratta: Critical Chain - A.Katolický
Prezentace - slajdy k přednášce na semináři SPJ - 22.1.2002
Prezentace prostředí ProChain a postup výpočtu projektu
Prostředí a nástroje programu "ProChain"
Výklad pojmů vztahujících se k "ProChainu"
Potřeba - počítačové podpory řízení procesů
Multiprojektování - sdílení zdrojů více projekty
Home Page firmy ProChain

Aktualita:

 

 

AKA-MONITOR

AKTUALITY

 

 

e 7 n e w s

AKTUALITY

Příští číslo vyjde 1.2.
e7news.akamoitor.cz
 

El. konference

reklama

reklama

 - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877