Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

CENTRUM PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

M A P A

 


Weblog věnovaný ITIL
IT Infrastructure Library
ODKAZ

 

RECENZE knihy P. Fialy "Projektové řízení" - ODKAZ ZDE

 
 
Nová stránka-weblog
věnovaná
projektovému, znalostnímu a procesnímu
managementu

více informací najdete na ZDE-ZDE
 

Počítačová - podpora řízení týmů
Potřeba - počítačové podpory řízení procesů
MS Project 2000 - Tutoriál, Quick Preview, Project Map
MS Project 2000 - a Management Rizika
MS Project 2000 - porovnání verzí projektu
MS Project 2000 - Workgroup Messaging System
Příklad projektu a export do HTML
Multiprojektování - sdílení zdrojů více projekty
Stručný - návod k ovládání MS Project v. 4.0
Hypertextové - odkazy v programu MS Project 2000
Potřeba - projektového přístupu v implementaci XML
Vlastní úpravy - prostředí MS Projectu 2000
Význam simulace při řízení projektů - Dr. J. Weinberger
Critical Chain - kritický řetězec a ProChain
 

Získejte přístup k informacím jako člen el. konference
PROJMAN

 

 

AKA-MONITOR

AKTUALITY

NOVÝ ROZCESTNÍK
PRO CRITICAL CHAIN

 

e 7 n e w s

AKTUALITY

WEBLOG o WEBLOGU - ZDE
 

El. konference

 

Professional
Publishers

    Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT -377471758, 728-218877